(see below for English version)

CS 204 Aşırma (İntihal) ve Ödev Ticareti Politikası

by Albert Levi (originally written for CS201 in 2004)

Aşırma (eski dilde intihal) temel olarak bir başkasının çalışmasını kendi çalışmanız gibi sunmak demektir. Aşırma CS201 dersinde olduğu gibi CS204 dersinde özellikle ödevlerde çok yaygın ve ciddi sonuçlar doğurabilen büyük bir sorundur.

Bir aşırma ödev her zaman bir başka ödevin birebir aynısı olmak zorunda değildir. Birebir aynı ödevler elbette ki aşırma olarak değerlendirilir. Ancak bir başka ödevi kısmen değiştirerek üretilen bir ödev de aşırma ödev olarak değerlendirilir. Bu konudaki en temel yanılgı asistanların bu şekilde kısmen değiştirilerek üretilen ödevleri yakalayamayacağı yönündedir. İster inanın ister inanmayın, bu şekilde üretilen ödevleri yakalayabiliyoruz. Bu tip işler için üretilen ve bizim de kullandığımız özel yazılımlar vardır ve bunları kullanarak benzer ödevleri yakalamak gerçekten çok kolay bir iş.

Yukarıdaki paragraftan da anlaşılacağı üzere "benzer" ödevler de aşırma ödevler olarak değerlendirilmektedir. "Benzer" ödev vermemek için bazı önlemler alabilirsiniz. Bu önlemleri aşağıda listeledik.

Bir aşırma durumu ile karşılaşıldığında ödevin esas kaynağının kim olduğuna bakılmaksızın olaya karışan herkese aynı yaptırımlar uygulanır. Bu yaptırımlar aşağıdadır.
Geçmiş senelerde CS201 ve CS204 derslerindeki tecrübelerimize göre yaptığımız bir aşırma sınıflandırması aşağıdadır. Bu politika ile sınıf arkadaşlarınız arasında işbirliğini ve iletişimi durdurma niyetinde değiliz. Elbette ki öğrencilerimiz ödevleri hakkında konuşacak ve sorunların çözümlerini tartışacaktır. Ancak öğrencilerimiz bu konuşma ve tartışmaları sonlandıracağı yeri iyi bilmelidirler. Bu açıdan değerlendirildiğinde aşırma ile işbirliği arasında çok ince bir çizgi vardır ve maalesef bu çizgiyi bir ölçü birimi olarak ifade etmek mümkün değildir. O nedenle işbirliğine başladığınız anda aşırma yapma riskini de almış oluyorsunuz. Lütfen bunu aklınızda bulundurun ve yasak alana geçmeyin.

Hocadan özel not:
Lütfen bu politikayı bir hocanın klasik "ben kül yutmam, beni kandıramazsınız" psikolojisi ile kaleme alındığını düşünmeyin. Emin olun bir öğrenci aşırma yaptığında veya kopya çektiğinde kişisel olarak hiç bir şey hissetmiyorum. Ben sadece kalabalık bir derste adil davranmaya çalışıyorum. Bir öğrenci aşırma yaptığında not toplamında birçok öğrencinin önüne geçebilir ve haksız yere bu öğrencilerin dönem sonunda verilecek harf notunu olumsuz yönde etkileyebilir. Tek derdim bu tip haksız kazançları ve hak kayıplarını engelleyebilmek. Başka bir deyişle dürüst davranan öğrencileri korumaya çalışıyorum. Bu konudaki işbirliğiniz için şimdiden teşekkürler.
 

CS 204 - Policy on Plagiarism and Homework Trading

by Albert Levi (originally written for CS201 in 2004)
Plagiarism means presenting someone else's work as yours. This is a common, but very serious, ethical problem in CS204 as in CS201, especially for homeworks.

This document is prepared in order to explain the actions that yield to plagiarism, and the sanctions against it.

A plagiarized homework may or may not be a verbatim copy of another homework. Verbatim copies are of course plagiarized ones. However, if a homework is derived from another one by partially changing some parts, this action is also plagiarism. A common fallacy is that the graders cannot catch a program that is developed by partially changing another program. Believe it or not, such programs are caught very easily. There are software products available to catch such cases, and we use them.

From the above paragraph, it should be clear that “similar” homeworks might be treated as plagiarized ones. It is in your hands to avoid ending up with “similar” homeworks. Some precautions follow.

When a plagiarism case is detected, sanctions are applied to all parties regardless of the actual source of the homework. These sanctions are as follows.
Below you can find a preliminary classification of plagiarizers according to our experience in CS201 and CS204.
By this policy, we are not aiming to stop any kind of correspondence and cooperation among the classmates. Of course, the students will talk about their homeworks and discuss some solutions. However, the students should know where to stop these discussions. In that respect, there is a thin line between plagiarism and cooperation. And unfortunately it is not possible to quantify this line. So when you start cooperation, you are taking a risk of being treated as a plagiarizer. Please keep this in mind and do not get into the forbidden area.

Special Note from the Instructor:
Please do not think that this policy has been written under the classical instructor thought of "No students can fool me". I can assure you that when a student cheats or submit a plagiarized homework, I do not feel anything personally. I am just trying to behave fairly in a crowded course. When a student plagiarizes, he/she may obtain some points that he/she does not deserve. In this way, he/she may unfairly pass some other (honest) students in the final grade list. This may affect the letter grade of these honest students in a negative way. My only concern is to prevent this kind of unfair earnings and loss of rights. In other words, I am trying to protect honest students. Thank you in advance for your cooperation.