Papers in National Conference Proceedings

1.       Robotik Manipülatörlerin Gürbüz Yörünge Takibi için İvme Tabanlı Öğrenmeli Kontrolcü, S. Evren, M. Ünel, TOK’2017, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul, 21-23 Eylül, 2017.

 

2.       Dizel Motor Havayolu Kontrolü için İki Serbestlik Dereceli Gürbüz Kontrolcü, V. Aran, M. Ünel, TOK’2017, Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul, 21-23 Eylül, 2017.

 

3.       Sistem Tanılama Yöntemleri ile Dizel Motor NOx Emisyonu Modellenmesi, T. Boz, M. Ünel, V. Aran, M. Yılmaz, Ç. Gürel, C. Bayburtlu, K. Köprübaşı, TOK’2015: Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Pamukkale, Denizli, 10-12 Eylül, 2015.

 

4.       İnsansız Hava Aracı Projeleri ve Kaynak Saglayan Programlar Üzerine, M. Ö. Efe, M. Ünel, K. Erbatur, Ü. Kaynak, K. Leblebicioğlu, TOK’2015: Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Pamukkale, Denizli, 10-12 Eylül, 2015.

 

5.       Prototip Bir Ornithopterin Modellenmesi, Denetimi ve Benzetimi, A. E. Demirel, M. Ünel, TOK’2014: Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Kocaeli, 11-13 Eylül, 2014.

 

6.       İnsansız Hava Araçları için Donanımdan Bağımsız Yazılım Sistemi Geliştirilmesi, B. C. Üstündağ, T. Kekeç, M. A. Güney, P. Mundt, M. Ünel, TOK’2013: Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Malatya, 26-28 Eylül, 2013.

 

7.       Tüm Yönlü Kamera Kullanan Bir Mobil Robot ile Araç Altı Görüntüleme Sistemi, C. Şahin, M. Ünel, TOK’2013: Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Malatya, 26-28 Eylül, 2013.

 

8.       Sürü Robotlarının Serbest Şekilli Formasyon Denetimi, S. Evren, M. Ünel, TOK’2013: Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Malatya, 26-28 Eylül, 2013.

 

9.       İnsansız Hava Araçları için Modüler bir Sistem Mimarisi, T. Kekeç, B. C. Üstündağ, M. Ünel, TOK’2012: Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Niğde, 11-13 Ekim, 2012.

 

10.   Quadrotorlar için İleri Besleme Terimi Frenet-Serret Teorisiyle Hesaplanan İntegral Geri Basamaklama Denetleyicisinin Performans Analizi, M. A. Güney, M. Ünel, TOK’2012: Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Niğde, 11-13 Ekim, 2012.

 

11.   Görsel Tabanlı Atalet Ölçüm Ünitesi ile Quadrotor Durum Tahmini ve Navigasyonu, C. Şahin, M. Ünel, TOK’2012: Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Niğde, 11-13 Ekim, 2012.

 

12.   GPS Erişimi Olmayan bir İKA’nın İHA Yardımıyla Konumlandırılması ve Kontrolü, S. Ulun, M. Ünel, TOK’2012: Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Niğde, 11-13 Ekim, 2012.

 

13.   Prototip bir Rüzgar Türbininin S4WT Ortamında Modellenmesi, Denetimi ve Benzetimi, S. Evren, M. Ünel, TOK’2012: Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, Niğde, 11-13 Ekim, 2012.

 

14.   Beyin Beyaz Cevheri ve Eliptik Fourier Öznitelikleri, A. Demir, M. Ünel, R. Deriche, G. Ünal, IEEE 20. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Fethiye, 18-20 Nisan, 2012.

 

15.   Döner Kanatlı Quadrotor için Dikey, Geçiş ve Yatay Modları Uçuş Denetleyicileri Tasarımı, S. Dikyar, E. Çetinsoy, M. Ünel, TOK’2011: Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İzmir, 14-16 Eylül, 2011.

 

16.   İki Yönlü Denetim Sistemlerinde Kuvvet Tabanlı Kestirici Gözlemci ile Zaman Gecikme Telafisi, D. Özçelik, T. Leblebici, S. Dikyar, M. Ünel, A. Sabanovic, TOK’2011: Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İzmir, 14-16 Eylül, 2011.

 

17.   Döner Kanatlı Quadrotorun Havada Asılı Kalmasını Sağlayan Gürbüz Pozisyon Denetleyici Tasarımı, C. Hançer, K. T. Öner, E. Sırımoğlu, E. Çetinsoy, M. Ünel, TOK’2010: Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul, 21-23 Eylül, 2010.

 

18.   Doğrusal Olmayan İki Yönlü Denetim Sistemlerinde Gözlemci Tabanlı Zaman Gecikme Telafisi, T. Leblebici, S. Dikyar, D. Özçelik, M. Ünel, A. Sabanovic TOK’2010: Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul, 21-23 Eylül, 2010.

 

19.   Şekil Önbilgisi Kullanarak Gelişmiş Dudak Bölütlemesi, M. B. Yilmaz, H. Erdogan, M. Ünel, IEEE 18. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Diyarbakır, Nisan 2010.

 

20.   Yeni Bir İnsansız Hava Aracının (SUAVİ)  Prototip Üretimi ve Algılayıcı-Eyleyici Entegrasyonu, E. Çetinsoy, E. Sırımoğlu, K. T. Öner, T. Ayken, C. Hançer, M. Ünel, M. F. Akşit, TOK’2009: Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul, 13-16 Ekim 2009 (En iyi bildiri ödülü).

 

21.   Döner-Kanat Mekanizmasına Sahip Yeni Bir İnsansız Hava Aracının (SUAVİ) Modellenmesi ve Kontrolü, K. T. Öner, E. Çetinsoy, E. Sırımoğlu, T. Ayken, M. Ünel, M. F. Akşit, TOK’2009: Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul, 13-16 Ekim 2009.

 

22.   İki Yönlü Denetimde İletişim Kanalındaki Gecikmenin Kayan Kipli Gözlemci Kullanarak Telafisi, B. Çallı, T. Leblebici, M. Ünel, A. Sabanovic, S. Bogosyan, M. Gökaşan, TOK’2009: Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul, 13-16 Ekim 2009.

 

23.   Cebirsel Eğriler Kullanarak İmge Tabanlı Görsel Geri Beslemeli Denetim, A. Y. Yazıcıoğlu, B. Çallı, M. Ünel, TOK’2009: Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul, 13-16 Ekim 2009.

 

24.   İnsansı robot platformu SURALP, K. Erbatur, U. Seven, E. Taskiran, O. Koca, M.Yilmaz, M. Ünel, G. Kiziltas, A. Sabanovic, A. Onat, TOK’2009: Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul, 13-16 Ekim 2009 (En iyi bildiri ödülü).

 

25.   Konum ve Doku Bilgisinin Ortak Dağılımını Kullanarak Yüz Özniteliklerinin İstatistiksel Çıkarımı, M. B. Yilmaz, H. Erdogan, M. Ünel, IEEE 17. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, Nisan 2009.

 

26.   Yeni Bir İnsansız Hava Aracının (SUAVi) Mekanik ve Aerodinamik Tasarımı, E. Çetinsoy, K. T. Öner, M. F. Akşit, M. Ünel, TOK’2008: Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul Teknik Üniversitesi, 13-15 Kasım 2008.

 

27.   Yeni Bir İnsansız Hava Aracının (SUAVi) Dikey Uçuş Kipi İçin Dinamik Modeli ve Yörünge Kontrolü, K. T. Öner, E. Çetinsoy, M. Ünel, M. F. Akşit, TOK’2008: Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul Teknik Üniversitesi, 13-15 Kasım 2008.

 

28.   İnsansız Hava Araçları için Test Düzeneği Tasarımı ve Üretimi, A. E. Baran, C. Hançer, E. Çalıkoğlu, E. Duman, E. Çetinsoy, M. Ünel, M. F. Akşit TOK’2008: Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul Teknik Üniversitesi, 13-15 Kasım 2008.

 

29.   Esnek Mekanik Sistemler için Birleştirilmiş Dalga Tabanlı Kontrol ve Bozucu Etken Gözlemleyicisi, A. Y. Yazıcıoğlu, M. Ünel, TOK’2008: Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul Teknik Üniversitesi, 13-15 Kasım 2008.

 

30.   Ölçekten Bağımsız Öznitelik Dönüşümü (SIFT) Kullanımıyla 4 Serbestlik Dereceli Görüntü Tabanlı Görsel Geri Beslemeli Kontrol, A. Y. Yazıcıoğlu, M. Ünel, TOK’2008: Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul Teknik Üniversitesi, 13-15 Kasım 2008.

 

31.   Mobil Robotların Eliptik Fourier Tanımlayıcılar ve Örtük Polinomlar Kullanılarak Formasyon Kontrolü, Y. H. Esin, M. Ünel, TOK’2008: Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul Teknik Üniversitesi, 13-15 Kasım 2008.

 

32.   Bulanık Parametre Ayarlamalı Görüntü Destekli Kuvvet Kontrolü, B. Çallı, K. Erbatur, M. Ünel, TOK’2008: Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul Teknik Üniversitesi, 13-15 Kasım 2008.

 

33.   SURALP-L – İnsansı Robot Platformu Bacak Modülü, K. Erbatur, U. Seven, E. Taşkiran, Ö. Koca, G. Kızıltaş, M. Ünel, A. Sabanovic. A. Onat, TOK’2008: Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul Teknik Üniversitesi, 13-15 Kasım 2008.

 

34.   İki Noktada Teğetler Kullanarak Görüntü Tabanlı Görsel Geri Beslemeli Kontrol ile Düzlemsel Şekil Hizalama, E. Ozgur, M. Ünel, TOK’2007 Otomotik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 5-7 Eylül 2007.

 

35.   Çok Gövdeli Sistemlerde Hareket Analizi, N. Güleç, E. Doğan, M. Ünel, TOK’2007 Otomotik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 5-7 Eylül 2007.

 

36.   Görsel Geri Beslemeli Kontrol Tekniklerinin Mikrosistem Uygulamalarında Karşılaştırılması, H. Bilen, M. Hocaoglu, E. Ozgur, M. Ünel, TOK’2007 Otomotik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 5-7 Eylül 2007.

 

37.   İçbükey Eşleştirmeleriyle Nesne Tanıma, E. Ozgur, M. Ünel, IEEE 14. Sinyal İşleme ve İletişim Uygulamaları Kurultayı, Antalya, Türkiye, April 2006.

 

38.   Doğrudan Sürüşlü Scara Robotun Görsel Geri Beslemeli Gerçek Zamanlı Kontrolü, O. Kurugol, E. Arslantürk, G. Berkan, M. Ünel, K. Erbatur, TOK’2006 Otomotik Kontrol Ulusal Toplantısı, Ankara, Türkiye, 6-8 Kasım 2006.

 

39.   Sanal Referans Yörüngeler Kullanılarak Bir Grup Mobil Robotun Koordinasyonu, N. Güleç, M. Ünel, TOK’2005 Otomotik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 2-3 Haziran 2005.

 

40.   Görsel Geri Besleme Ve Kayma Kipli Gözlemciler Kullanarak Hareket Kestirimi, B. Yılmaz, M. Ünel, A. Sabanovic, TOK’2005 Otomotik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 2-3 Haziran 2005.

 

41.   Serbest Şekilli Nesnelerin SCARA Robotun Görme Tabanlı Denetimi ile Manipülasyonu, A. Varol, U. Tümerdem, M.Ünel, TOK’2005 Otomatik Kontrol Ulusal Toplantısı, İstanbul, Türkiye, 2-3 Haziran 2005.