çalışmalar

Web Nedir?

Internet teknolojilerinin gelişmesiyle yaygınlaşan, birbirlerine bağlantı kurarak sayfalar arası geçişlerin sağlanabildiği, zengin içerikli belgeler ve bu olanağın alt yapısıdır. Bu bağlantılarla oluşan sanal ağdan dolayı web denilmiştir.

Web sayfaları HTML (Hypertext Markup Language : zengin metin biçimleme dili) olarak kısaltılan kurallı yazım etiketleri ile geliştirilir. HTML etiketleri ve kuralları farklı sürümlerle anılmaktadır. Bunların en son sürümü HTML 4.01'dir. Uluslar arası web konsorsiyumu W3C çatısı altında geliştirilen sürümler HTML için 4.01 de durdurulmuş, bunun yerine XHTML olarak kısaltılan kurallı yazım etiketleri geliştirilmeye başlanmıştır.

Web sayfaları metin bilgisi yanı sıra; resim, ses, görüntü gibi çoklu ortamları da desteklemektedir. Bu desteklenen standart elemanlara gün geçtikçe yenileri eklenmektedir. Tarayıcı olarak adlandırılan; web sayfası erişim araçları eklentiler ile (plugin) zenginleştirilerek birçok yeni teknolojiyi destekler şekle gelmişlerdir.

Web sayfaları, "web sunucu" bilgisayarlarda barındırılırlar. Sunucu ve tarayıcılar aralarında HTTP (Hypertext Transfer Protokol : zengin metin aktarım protokolü) ile haberleşerek gerekli bilgi ve belgeleri aktarırlar. Tarayıcı bu belgeleri kullanıcı bilgisayarında gerekli klasörlere yükler, görüntüler ve varsa hareketli görüntüleri başlatır.

Web teknolojisi tek yönlü (sunucudan-kullanıcıya) doğru değildir. Aynı zamanda kullanıcıların da sunucuya bilgi göndermeleri mümkün olmaktadır. Bu olanak ile "sunucu taraflı uygulama" olarak adlandırabileceğimiz program geliştirme mümkün olabilmektedir. Kullanıcıların bilgi göndermesi isteniyorsa sayfaya genelde, "form" denilen ve çeşitli şekildeki bilgileri toplayabilen özel bölümler eklenmelidir.

Web tüm bu özellikleriyle; farklı ortamlar, mekanlar ve kullanıcılar arası iletişim kanalı olarak düşünülebilir.

 

 

 

www.ustayim.com

spaceralper sarı / sapanca gölü